Startpagina‎ > ‎Contact‎ > ‎

Emaildisclaimer

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en bevat vertrouwelijke informatie. Gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien bovenstaand e-mailbericht niet aan u is gericht doch per abuis wel door u is ontvangen, verzoeken wij u het bericht geheel te verwijderen en niet te verspreiden. Voorts wordt u vriendelijk verzocht aan ons telefonisch mededeling te doen van de foutieve verzending (06-22490282). Soils aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van e-mail.
 
Al onze diensten worden verleend op basis van een overeenkomst van opdracht gesloten met Soils (nr. KvK 56730136). Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden van Soils van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden bevatten een beperking van aansprakelijkheid en zijn online gedeponeerd op www.voorwaarden.net. Wij zenden u op verzoek kosteloos een exemplaar toe, u kunt deze ook downloaden via http://www.voorwaarden.net/opvragen/GLLSXHOPIUTO/.
 
 
Comments