Startpagina‎ > ‎Expertise‎ > ‎Advisering‎ > ‎Bodemonderzoek‎ > ‎

NTA 5755

In juli 2010 is de NTA 5755 ‘Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek’ gepubliceerd. Op 18 november 2010 is deze strategie van toepassing verklaard voor alle BUS-meldingen en in 2011 komt er een verwijzing in de circulaire bodemsanering.

Vakmanschap en maatwerk. De NTA 5755 vervangt de Richtlijn en het Protocol voor Nader onderzoek en beschrijft de vernieuwde strategie voor nader onderzoek. Daarbij is veel meer nadruk gelegd op de informatiebehoefte en de informatiekwaliteit. Met de NTA 5755 wordt de inzet van innovatieve onderzoekstechnieken mogelijk gemaakt. Hierdoor biedt de NTA 5755 ruimte voor maatwerk en wordt vakmanschap gestimuleerd.

Conceptueel model. Het zogenaamde 'conceptueel model' is binnen het nader onderzoek een belangrijk stuk gereedschap op goed inzicht te verkrijgen in de verontreinigingssituatie. In het kader van BUS meldingen is het voortaan verplicht om een conceptueel model op te stellen. In dit conceptueel model wordt in feite de onderzoeksstrategie vastgelegd. Het vormt daarmee de eerste stap van het nader onderzoek 'nieuwe stijl'. Het conceptueel model kun je gelijktijdig offreren met het nader onderzoek, maar je kan ook overwegen om juist deze stap van het nader onderzoek separaat door een onafhankelijke partij op te laten stellen. Het voordeel daarvan is:

  • Slechts één onderzoeksvoorstel te toetsen door bevoegd gezag;
  • Selectieve keuze bij het uitnodigen van onderzoeksbureaus;
  • Geen appels en peren vergelijken bij verschillende onderzoeksstrategieeën;
  • Uiteindelijk financieel voordeel voor de opdrachtgever.

Als onafhankelijke adviseur kan ik voor u het conceptuele model van de NTA 5755 opstellen en deze eventueel in de vervolgfase begeleiden.

Op basis van de aanleiding en het onderzoeksdoel bepalen ik samen met u en het bevoegd gezag tot welk detailniveau het nader onderzoek uitgevoerd moet worden. Op basis van de beschikbare informatie uit het vooronderzoek, het verkennend onderzoek en eventuele overige informatie, wordt een ‘conceptueel model’ voor de verontreinigingsituatie opgesteld. In dit conceptueel model wordt niet alleen de reguliere, maar ook innovatieve onderzoekstechnieken mee in de beoordeling genomen. Het uiteindelijke resultaat is een zo optimaal mogelijke onderzoeksstrategie, die de basis vormt voor een offerteaanvraag voor adviesbureaus en/of de uitvoering van het nader onderzoek.

 

Wilt u een conceptueel model volgens de NTA 5755 op laten stellen of heeft u hierover een vraag, neemt u dan gerust contact met mij op.

 

Meer informatie over bodemadvies