Startpagina‎ > ‎Expertise‎ > ‎

Procesmanagement

Als procesmanager ben ik in staat bruggen te bouwen tussen beleid en inhoud. De bagage die ik meeneem is gebaseerd op de expertise van ruimtelijke, milieu, bodem, water en infrastructurele vraagstukken. Vraagstukken die bijna altijd in de publieke belangstelling staan.

Mensenwerk
Procesmanagement is mensenwerk. Ook al is er meestal sprake van één formele opdrachtgever, er zijn vaak veel mensen bij betrokken. Ook de omgeving speelt een steeds belangrijkere rol: communicatie met omwonenden en belanghebbenden is daarom essentieel. Het is uitermate belangrijk om met alle partijen contact te houden; alleen dan is het mogelijk het proces zodanig vorm te geven dat er draagvlak ontstaat. De inhoud begrijpen en het proces op een doeltreffende manier aansturen om tot een gedragen besluit te komen. Dat is de kern van procesmanagement. Zo kunnen kansloze ideeën kansrijk worden en blijken kansrijke initiatieven minder kansrijk.

Kunst verstaan
Als procesmanager heb ik ervaring op zeer uiteenlopende gebieden: van de monitoring van dijken, herstructuren van glastuinbouwgebieden, implementatie van geografische informatie systemen (GIS), tot het voorbereiden van organisatieveranderingen en het adviseren van (lokale) overheden en bedrijven. Processen waarin de rollen en verantwoordelijkheden nog niet duidelijk gedefinieerd zijn, waarbij nog veel onzekere factoren zijn. Als procesmanager versta ik de kunst om methodes te vinden die het mogelijk maken het doel te bereiken. De procesmanager begrijpt bezwaren en emoties, maar weet te overtuigen als het gaat om oplossingen. Tot tevredenheid van opdrachtgever en de betrokkenen.