Startpagina‎ > ‎

Projecten

Drs. Ing. J.M. (Jose) van de Griendt werkt als zelfstandig adviseur, handelend onder de naam Soils. Ze adviseert en ondersteunt projecten voor de grond-, weg- en water(bouw)sector. Daarbij richt zij zich op de volgende aspecten:

 

Project- en procesmanagement

-       herbestemming industrieel erfgoed

-       organische gebiedsontwikkeling

-       lead assessor

 
Duurzaamheid

-       Als initiator, stimulator of facilitator kan ik impulsen geven aan innovaties. Ik vind duurzame en creatieve oplossingen voor mijn opdrachtgever en haar klanten.

-       Ik probeer daarbij het financiële en maatschappelijke rendement te verenigen.


Bodemonderzoek en advies

-       Toenemende samenhang van het bodembeleid met het energie- en waterbeleid en het beleid voor de ondergrond;

-       Verdere integratie van het bodemsaneringsbeleid in een gebiedsgerichte benadering, mede in het kader van het ruimtelijke ordeningsbeleid;

-       Het onder milieuhygiënische randvoorwaarden accommoderen van het toenemend gebruik van de bodem als gevolg van ruimtedruk.


Dijkveiligheid

-       Jose van de Griendt coördineerde en faciliteerde het project LiveDijk Eemshaven, de installatie van een innovatief dijkmonitoringssysteem.

       Het initiatief voor dit LiveDijk project is genomen door Waterschap Noorderzijlvest, Stichting IJkdijk en haar participanten

       en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), namens het programma Verbetering Inspecties Waterkeringen - 2

       van STOWA en Rijkswaterstaat Waterdienst. Meer informatie vindt u op www.livedijk.nl

  Contact