Startpagina‎ > ‎

Wie?


Ik, Jose van de Griendt, ben een energieke professional.
Mijn dienstverlening is gebaseerd op vertrouwen, mijn aanpak is persoonlijk, integer, concreet en innovatief op basis van mijn expertise en het vermogen om buiten bestaande kaders te treden.

De i in het logo van Soils staat symbool voor informatiekwaliteit waar Soils voor staat: inhoudelijke expertise en een integrale aanpak.

Ik streef er naar om optimaal gebruik te maken van samenwerking tussen mens en techniek.
Jose van de Griendt
        

Maatschappelijke bijdrage
Onze moderne maatschappij vraagt om een dialoog tussen techniek en samenleving. Ik lever daar graag mijn maatschappelijk bijdrage aan!https://www.kiviniria.net/Drs. Ing
. J.M. van de Griendt is lid van de KIVI NIRIA, de beroepsvereniging van ingenieurs.
Techniek en wetenschap zijn sterk verweven met onze samenleving. Ingenieurs hebben dan ook een bijzondere verantwoordelijkheid voor mens, maatschappij en milieu.
Ik ben me bewust van de grote invloed die technologie heeft op de kwaliteit van de samenleving en de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheid voor mijn vak.
Ik ondersteun daarom de Gedragscode van KIVI

Soils is vriend van het Science Cafe Deventer.
Het Science Cafe is een ontmoetingsplek voor iedereen die is geïnteresseerd in wetenschap. Wetenschappelijke kennis wordt toegankelijker gemaakt voor een breed publiek. Wetenschappers en bezoekers verdiepen en verbreden eigen inzichten over het onderwerp of wat daar zijdelings mee verband houdt of daarvoor bevorderlijk is, in de ruimste zin van het woord.
 
Soils is vriend van Stichting Industrieel Erfgoed Deventer (SIED).
Deze stichting heeft ten doel de stimulering van de bestudering, de inventarisatie, de documentatie, de geschiedschrijving, het behoud van monumenten van bedrijf en techniek in Deventer en omgeving, alsmede publiciteit hieromtrent en voorts al hetgeen bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin het van woord.
 
http://www.ijsselacademie.nl/organisatie/algemeen.html
Soils is donateur van De IJsselacademie. De IJsselacademie is een onderzoeksinstituut en kenniscentrum voor taal, geschiedenis en traditie in Overijssel. U kunt bij ons terecht met vragen over dit immaterieel erfgoed in de regio. De Academie stimuleert en begeleidt onderzoek van wetenschappers en van amateurs en organiseert educatieve projecten en bijeenkomsten.


Soils is lid van Deventer Energie. Deventer Energie is een coöperatie die zich bezighoudt met energiebesparing en het aanbieden van duurzame energie aan haar leden. De coöperatie is voortgekomen uit de ambitie van de gemeente Deventer om in 2030 energieneutraal te zijn.

 Meer informatie